Up to 5 files, each 10M size is supported. OK
CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD 86-0519-86201090-86201100 snbearing@sina.com
Factory Tour Get a Quote
Home -

CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD Factory Tour

Production Line

CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD
production site 1 production site 2
CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD
production site 3 steel pipe warehouse
CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD
semi-finished products warehouse finished products warehouse
CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD CHANGZHOU WUJIN SUNAN BEARING CO.,LTD
accessories warehouse office